Chân dung Giám đốc tài chính Pi Network

Lượt xem 6.316 Họ Tên: Timothy Lee 1. Trình độ học vấn 2. Thành tích sự nghiệp 1992-1994 – Sỹ quan Hoa Kỳ: 1994 – 1996 – Chuyên viên Phân tích tài chính City Bank 1998- 2000 – Cộng sự, Thị trường Vốn Nợ –  Ngân hàng Đầu tư UBS 2000-2001- Hiệp hội, Chứng khoán […]

error: Content is protected !!