SynBioti – Đức mua Bitcoin để ngăn chặn lạm phát

chống lạm phát bằng tiền ảo

Lượt xem 1.516 Vào ngày 16/2 vừa qua công ty SynBiotic SE trở thành công ty niêm yết đại chúng đầu tiên ở Đức chuyển một phần tài sản dự trữ sang đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới và quyết định bảo vệ tài sản của mình bằng cách mua Bitcoin. Lý do […]

error: Content is protected !!