Tại sao YOTI không/chưa KYC bằng CMND

Đầu tiên, đội ngũ phát triển sẽ lấy mẫu hồ sơ để mã hóa dữ liệu: Ví dụ ở đây là hộ chiếu Việt Nam. Đội ngũ phát triển sẽ chụp ảnh toàn bộ hộ chiếu mẫu và đưa lên phần mềm YOTI bằng mã hóa, AI sẽ ghi nhớ bộ mã mẫu này – Các mã hóa cơ bản gồm: Tên nước, quốc huy, các mục ghi trên hộ chiếu …

error: Content is protected !!