Ngày hôm nay ( 19-02-2022), App Pi lại tiếp tục cung cấp cho chúng ta thêm thông tin quan trọng về Pi sau một loạt những thông tin hữu ích gần đây(KYC, Video Preview KYC,….)và ngay dưới đây, hãy cùng Pinetwork global tìm hiểu những thông tin hữu ích mà PCT đã đưa tới các pioneers của mình.

1.Giới thiệu về kế hoạch phát hành khai thác mới

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, PCT ra mắt Mainnet cùng với các chương mới của sách trắng cập nhật Pi (Sách trắng tháng 12). Một chương, “Mô hình mã thông báo và khai thác”, đã truyền đạt mô hình cung cấp của Pi, cơ chế khai thác mới và phần thưởng khai thác trong giới hạn nguồn cung cấp. Hãy sử dụng sách trắng chính thức tháng 12 được liên kết trên màn hình chính làm tài liệu tham khảo cho thông báo sau.

Pi app

Pi app cập nhật ngày 19-02-2022

2. Nội dung, kế hoạch khai thác mới sẽ được đưa ra.

2.1. Ưu điểm của cơ chế khai thác mới

Như đã nêu trong sách trắng vào tháng 12, nguồn cung cấp phần thưởng khai thác là 65 tỷ Pi, bao gồm phần thưởng mà người tiên phong đã khai thác trong giai đoạn tiền Mainnet và phần thưởng cho việc khai thác trong tương lai thông qua cơ chế khai thác mới. Cơ chế khai thác mới nhằm khuyến khích số lượng đóng góp hơn từ những người tiên phong cho dự án. Việc phát hành phần thưởng mạng và giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dựa trên công thức giảm dần (công thức phát hành phần thưởng).

Rõ ràng PCT đang cần và xây dựng 1 cộng đồng lớn hơn hiện tại rất nhiều, nhằm tạo nên sức mạnh và giá trị ngày một vững chắc cho Pi network

Pi nework

Cộng đồng Pi network

PCT đã làm việc trên công thức phát hành phần thưởng thông qua mô hình kinh tế và mô phỏng. Phiên bản đầu tiên của công thức cụ thể sẽ được phát hành vào ngày 1-3-2022. Cùng ngày, Pi Network cũng sẽ áp dụng bước đầu tiên của cơ chế khai thác mới. Vì công thức phát hành phần thưởng mạng là một hàm giảm dần, tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống (B) sẽ giảm dựa trên tính toán được chỉ định trong sách trắng tháng 12. Do đó, hãy khai thác và nhắc nhở nhóm của bạn khai thác với tỷ lệ cao hơn trong khi bạn có thể khai thác trước ngày 1-3.

2.2. Các tính năng cập nhật( cơ chế khai thác mới)

 • Việc mạng lưới áp dụng cơ chế khai thác mới sẽ độc lập và song song với việc di chuyển hàng loạt sang chuỗi khối Mainnet.
 • Cơ chế khai thác mới bao gồm hai khía cạnh và sự thay đổi chính:
  •  Giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định.
  •  Phần thưởng khai thác mới trong cơ chế khai thác mới.
 • Cần chú ý: Trong khi quá trình di chuyển KYC và Mainnet đang diễn ra, mạng sẽ đồng thời tuân theo dòng thời gian bên dưới để đưa từng khía cạnh của cơ chế khai thác mới vào hiệu lực.

2.3. Thời gian áp dụng cơ chế khai thác mới

 • Ngày 1-3-2022: Công thức phát hành phần thưởng xác định giới hạn cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có hiệu lực. Tỷ lệ khai thác cơ bản trên toàn hệ thống sẽ được giảm dựa trên giới hạn nguồn cung. Mặt khác, cơ chế khai thác vẫn giữ nguyên cho đến ngày 14-3-2022.
 • Ngày 14-3-2022 (ngày của Pi): Cơ chế khai thác mới bao gồm các loại phần thưởng tương ứng với công thức trong sách trắng tháng 12 sẽ có hiệu lực. Những người tiên phong sẽ có thể tăng tỷ lệ khai thác cá nhân của họ bằng cách thực hiện các loại đóng góp đa dạng cho mạng.
  Cơ chế khai thác mới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho mạng lưới. Khai thác với tỷ lệ cao hơn trong khi bạn có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!