Nền tảng Pibridge.org là cầu nối giữa blockchain Pi network và blockchain BSC. Pibridge có sàn giao dịch Pi và Trung tâm thương mại giao dịch hàng hóa bằng Pi, kèm thêm nhiều tiện ích khác giúp gia tăng giá trị cho đồng Pi network.

Token Pib là token chính của nền tảng này, hãy tham gia mở tà khoản trên sàn để được tặng thưởng 10 pib.

Khi mở tài khoản cần mã giới thiệu, hãy dùng mã giới thiệu của mình: 1717502843

Welcom & thank you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!