Dù bạn đã khai thác pi và có thể có nhiều pi, nếu bạn thiếu những điều kiện do Pi core team yêu cầu thì bạn sẽ không thể tiêu sài số pi mà mình đã kiếm được.

Hãy cẩn thận kiểm tra lại xem mình đã đủ điều kiện chưa, hãy xem video để biết chi tiết! Đừng để phải hối hận về sau.

Dưới đây là những điều kiện cần và đủ để 1 tài khoản có thể tiêu sài pi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!