Pi Network

Picoin – Cuộc cách mạng tài chính tiền tệ

Đội ngũ phát triển (Picoreteam)

Tiến Sĩ Nicolas Kokkalis
Trưởng phòng Công nghệ

Tiến sĩ Stanford và người hướng dẫn lớp ứng dụng phi tập trung đầu tiên của Stanford. Tôi đã là một…..

Đọc tiếp

Tiến Sĩ Chengdiao Fan
Trưởng bộ phận sản phẩm

Tiến sĩ Nhân học tính toán tại Stanford khai thác điện toán xã hội để mở khóa tiềm năng của con người trên quy mô toàn cầu …

Đọc tiếp

Niêm yết trên sàn giao dịch

Hãy tham gia khai thác miễn phí Pi network trước khi có thể cạn kiện vào cuối năm 2024 Xem hướng dẫn tạo tài khoản pi network để khai thác Pi: tại đây

 
 

16 thoughts on “Pi Network

  1. Cuongpxc says:

    Hiện tôi đang đào Pi tuy nhiên tên đăng ký lại không trùng với cá giấy tờ tùy thân. Vậy có đợt nào Pi cho sửa lại tên không, vì sau này KYC sẽkhông dc

    • Pipi-admin says:

      Bạn yên tâm, sẽ có cơ hội cuối cùng thay đổi toàn bộ thông tin người dùng trước khi KYC đồng loạt nhé. Cứ tự tin bấm Pi mỗi ngày. Sẽ ko có ai bị bỏ lại phía sau, trừ khi có sự gian lận ở đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *